Friday, September 07, 2007

(molto) ben trovato

se non è vero è (molto) ben trovato wł., jeśli to nie jest prawdziwe, to jednak (bardzo) dobrze wymyślone.

Etym. - z Giordana Bruno (Gli eroici furori; 1585 r.).

I didn't know what ben trovato meant. Now, thanks to this place, I do! It's probably the best Italian phrase of all time, wouldn't you say?

No comments: